top of page

MUUTOKSEN ETAPPEJA‍‍

Vaikka työ‍ on jatkuvaa, muu‍tos hahmottuu vaiheittain. 

Oma muutoksen polku näyttäytyy suoraviivaisesti vain katsomalla kuljettua matkaa taakse päin.

Todella tärkeitä hetkiä minulle olivat muutamat toiminnan hetket. Ensinnäkin patjoihin hakkaaminen: uskalsin lopulta katsoa ihmistä silmiin ja huutaa ”ei” ja ”kyllä”. Ja toiseksi keppiharjoitus, jossa tunsin itseni roh‍‍‍keaksi ja lujaksi. Sain niistä valtavasti voimaa ja uskoa itseeni. Keppisarjaa rakastan edelleen ja sillä on minuun hyvin voimaannuttava ja rauhoittava vaikutus.

‍‍‍Kovin äkkiä kuitenkin osoittautui että en oikein tuntenut itseäni. Nyt ymmärrän, että Itseni arvostus on ollut aina todella matala, jostakin syystä. Sitoutuminen rohkeuteen ilmaista omat tunteensa oli (ja on) minulle tärkeää, sillä olen aina ollut kuuntelevaa tyyppiä joka pitää omat mielipiteensä ja tunteensa sisällään.

Valmennuksessa sain uskoa itseeni ja määrätietoisuus on ruvennut ajamaan minua tässä pyrkimyksessä kulkea omaa polkuani, varsinkin kun olen kanssasi oppinut tuntemaan hetkittäin, miltä se läsnäolon tunne tuntuu.‍‍‍

Tukesi ja lämmin läsnäolosi on ‍‍ollut huikeaa. Se on antanut minulle rohkeutta katsoa itseeni.‍ Seuraan nykyään uteliaana ja avoimin mielin omaa avautumistani.

Koin valmennusistuntomme hyvin henkilökohtaisiksi. Seurasimme aina sen hetkistä tilannettani ja tarpeitani, mutta kokonaiskuva pysyi samalla koko ajan kirkkaana. Se auttoi minua etenemään määrätietoisesti kohti tavoitteitani. Sain yhteisistä hetkistämme paljon enemmän kuin osasin odottaa.‍‍

Luen nykyään tilanteita ja tunnistan omia reaktioitani hienovaraisemmin. Olen enemmän tilanteiden tasalla. 

Havahduin siihen, että harjoittelun myötä kehoni asento on muuttunut. Nyt tiedän miltä tuntuu seistä suorassa, koko pituudessani! Olen valmiimpi siihen, mikä on käsillä. Tunnen olevani myös avoimempi ja lähestyttävämpi. 

Olen tyytyväisempi itsenäni. Se ra‍‍‍uhoittaa minua. 

Valmennus on karsinut rönsyjä, jotka vievät minut tarinoiden syövereihin muista ihmisistä ja tapahtumista. Olen tajunnut, että sepittämäni tarinat ovat elämäni “fake news”. Hyväksyn asi‍at niin kuin ne ovat ja kykenen paremmin säätelemään reagointiani siihen mitä tulee vastaan. Edelleen on asioita, jotka saavat vereni kuohahtamaan tai minut surulliseksi, mutta nyt kykenen toimimaan niissä tilanteissa paremmin niin, kuin itse haluan. 

Kokemuksesi, varmuutesi ja ammattitaitosi saavat minut luottamaan siihen, että osaat viedä valmennusta kokonaisuudessaan minulle hyödylliseen suuntaan. Kuitenkin toteutat jokaisen valmennuskerran juuri silloiseen tilanteeseeni sopivasti. Se on tehnyt kanssasi työskentelystä henkilökohtaista ja turvallista. 

Pelkistyminen ‍‍‍tällä tiellä ei tarkoita köyhtymistä.  Pelkistyminen on rikastuttanut elämääni.

Arvoni kirkastuivat ja valintani ohjautuvat niistä terveemmin, eten‍‍‍kin‍‍‍ vaikeina hetkinä.

Näen, että toteutat ja ilmennät itse valmentamiasi periaatteita ja olet kykenevä kohtaamaan minut ihmisenä. Osaat kannustaa niin, että koen onnistuvani ja ymmärrykseni itsestä‍‍‍ni kasvaa nimenomaan oman työskentelyni kautta.

Olen vakuuttunut siitä, että kuuntelemalla kehoani voin oppia taitoja oikean elämän tilanteisiin. Tuntuu mahtavalta ja palkitsevalta, että tämän ikäisenäkin pystyn vielä oppimaan uutta, käyttämään oppimaan välittömästi ja näkemään sen vaikutuksen elämässäni. Prosessin aikana olen saanut luottamusta siihen, että omia tavoitteita kohti on oikeasti mahdollista kulkea harjoittelemalla.

Kiito‍‍‍s.

‍‍‍Olen oppinut kysymään ihmisiltä, mitä mieltä he ovat, sen sijaan, että oletan ja pelkään pahinta. En enää tuhlaa energiaani niin paljon arvailemiseen. Lähestyn myös rohkeammin ihmisiä enkä pelkää kertoa heille, mitä itse ajattelen. Kehoni kautta löytämäni läsnäolon ja rauhoittumisen paikka tuntuu myös myötätuntoisemmalta toisia kohtaan. 

Loit jatkuvuutta ja “kamppailustaminaa”. Olit rinnallakulkija, turvallisen ympäristön ja tilan luoja, jossa saatoin lähteä tutkimaan sitä, mitä on omien rajojen toisella puolella. Sain rakentua ja asettua harjoituksiin niin, että koin itseni kehollisesti voimakkaaksi.

Hahmotin kehon kanssa työskentelyn avulla sitä miten asiat arjessa ja elämässä tapahtuu. Siinä toistuu ilmiöt, jotka monimutkaisempina näyttäytyvät arkisessa sosiaalisessa elämässä. Valmennuksessa ne pelkistyivät ja kirkastuivat ja ovat kuitenkin hyvin tunnistettavia.

Kehollisellä työskentelyllä oli suoraviivaisesti olemusta ja hermostoa rauhoittava ja maadoittava vaikutus. Ajatuksella itseni rauhoittamine‍‍‍n ei vaan toimi.

Kehon kautta omaan sisäiseen maailmaan pääsi nopeasti, riippumatta siitä mi‍‍‍ssä mielentilassa tulin tapaamisiin. Mielikuvat itsestä “unohtaa” kun on vahvasti läsnä kehollisesti. 

"Yllätys"- harjoitus jäi mieleen erityisesti. Se on pelkistettynä monimutkainen ilmiö. Oli yllättävää miten voimakkaan tunteen odottamisen tila sai aikaan. Pelko siitä, mistä yllätys tulee oli hyvin tuttua todellisesta elämästä. Siinä päästiin käsiksi kehoon varastoituneisiin, minun kokemiin ja elämiin asioihin. 

Toiminnallisella työskentelyllä päästiin käsiksi siihen, joka nosti esiin samoja reaktioita ja tuntemuksia, jotka ovat tuttuja arjen tilanteista ja ko‍‍‍htaamisista.

Hoitopöydällä äänen kanssa työskennellessä menin itsessäni paikkaan, jossa en ole koskaan ollut. Ymmärsin, että sisälläni on jotain olennaista, joka minun on syytä kohdata. Se tuntui pelottavalta, mutta tilanne oli turvallinen ja pystyin kurkistama‍‍‍an jonkin rajan ja kontrollin toiselle puolelle pakottamatta itseäni. Tiesin, että kokemus oli minulle sellaisenaan tärkeä, vaikken osaa sitä suoraan mihinkään elämäni tapahtumaan kytkeä.

Oivalsin, et‍‍‍tä lähtökohtaisesti kaikki oleminen ja tekeminen täällä on hyvin kehollista.

Toistuva ja jatkuva harjoittelu kasvattaa halua‍‍‍ taistella itsensä puolesta.

‍‍‍Oikeat harjoitukset valitsemalla johdatit minut minulle tärkeiden havaintojen äärelle.

SI-logo-orange-circle-only.jpg
bottom of page