top of page

"Kykenet enempään  kuin ajattelet" 

Strozzi-Instituutin sertifioima
S
OMAATTINEN Coach

Rainer Puittinen

"Ihmiset tulevat työskentelemään kanssani kohdattuaan sen tosiasian, että ongelmien syiden ymmärtäminen ei paranna toimintakykyä vaikeissa tilanteissa.

Toimintakyky paranee harjoittelemalla."

Työskentelen yhdessä ihmisten kanssa esimerkiksi silloin, kun:​

 • Lamauttava tapahtuma, kuten sairaus, ero tai läheisen menetys yllättää ja näköala tulevaisuuteen hämärtyy tai katoaa kokonaan

 • Työhön tai yksityiselämään liittyvän jatkuvan stressin takia omat voimavarat ja jaksaminen tuntuvat loppuvan

 • Tapahtumat tai toiset ihmiset tuntuvat aina uudestaan ohjailevan elämää ja pakottavan valintoja, jotka tuntuvat kuormittavilta

 • Merkityksellisyyden kokemus omassa elämässä tai yhteys läheisiin ihmisiin tuntuu olevan kateissa

 • Oma hyvinvointi, työelämä tai ihmissuhteet tuntuvat ponnisteluista huolimatta polkevan paikoillaan

 • Muutos elämässä tuntuu ylitsepääsemättömän vaikealta, vaikka tietää, mitä haluaa.

MAHDOLLISUUDET SYNTYVÄT, KUN KOKEMUS YLITTÄÄ USKOMUKSET

Somaattinen coaching on työskentelyä toimintakykyä rajoittavien tunneperäisten esteiden kanssa.

Kehollinen työskentely on suoraviivaista, inhimillistä ja siksi niin suoraan toimintakyvyn esteiden juurisyihin vaikuttavaa.

Toiminnallinen työskentely paljastaa rajoittavat tunteet ja uskomukset: "En osaa, pelottaa, hävettää, raivostuttaa, ei minusta ole siihen, haluan pois tästä tilanteesta...". Samat tunteet ja ajatukset rajoittavat toimintakykyä todellisissa tilanteissa.

Coachingissa rajoittavia tunnereaktioita, ajatus-malleja ja ehdollistuneita toiminnan kaavoja opitaan tiedostamaan ja purkamaan lamaantumatta. 

Pikkuhiljaa kyky pitää huomio todellisissa tapahtumissa ja omissa tavoitteissa kasvaa. Silloin tietoinen toiminta niiden suuntaan tulee mahdolliseksi. 

Harjoittelun myötä rajoittavat tunnereaktiot korvautuvat kokemuksen synnyttämällä varmuudella siitä, mihin todellisuudessa kykenee.

Kehon kautta tapahtuva työskentely vaikuttaa aivojen limbiseen järjestelmään, joka osallistuu mm. motivaation ja tunteiden säätelyyn. Valmennuksella on tunne-elämää tasapainottavia, usein terapeuttisiksi koettuja vaikutuksia, mutta se ei ole terapiaa.

COACHINGIN VAIKUTUKSET

Ihmisen kasvua on mahdotonta ennustaa etukäteen. Sitä voi kuitenkin tukea kirkastamalla suuntaa, tiedostamalla ja purkamalla sisäisiä rajoitteita sekä kasvattamalla voimavaroja kohdennetusti.

Asiakkaat aloittavat somaattiseen coachingin selkeän toiveen tai tavoitteen kanssa.

He päättävät sen kokonaisvaltaisesti kyvykkäämpinä ohjaamaan elämää‍nsä toiveittensa suuntaan. 

Coachingissa kehittyy:

 • Kyky sitoutua siihen, mitä oikeasti haluat ja kirkkaus nähdä, mikä sen toteutumista estää

 • Varmuus ilmaista omia tarpeita ja toiveita sekä kyky kieltäytyä vahingollisesta itsensä kuormittamisesta

 • Rohkeus puolustaa ja edistää itselle tärkeitä asioita päättäväisesti ja toisia kunnioittaen

 • Kyky ottaa vastuu omien toiveiden toteutumisesta ja toimia epävarmuudesta huolimatta niiden suuntaan

 • Kyky pysyä rennosti läsnä, rauhallisena ja toimintakyykisenä haastavissa ja yllättävissä‍‍ tilanteissa

 • Valmius toisten avoimeen, uteliaaseen ‍j‍‍a myötätuntoiseen kohtaamiseen

 • Resilienssi: kyky kohdata vaikeita tilanteita ja palautua niistä nopeammin.

"Tuntuu mahtavalta ja palkitsevalta, että pystyn oppimaan uutta, käyttämään oppimaani välittömästi ja näkemään sen vaikutuksen elämässäni. Työskentelyn aikana olen saanut kokemuksen ja luottamusta siihen, että omia tavoitteita kohti todella on mahdollista kulkea harjoittelemalla!"

ILMAINEN COACHINTAPAAMINEN

On mahdollista varmistua siitä, että merkityksellien muutos on mahdollinen tietämättä tarkalleen miten se tapahtuu..

Olen tehnyt ilmaisia coaching- tapaamisia n. 200 ihmisen kanssa ja kokemuksen myötä vakuuttunut niiden arvosta. Se on tapa varmistaa, että toivomasi muutoksen edellytykset ovat olemassa:

​​

 • Ymmärrät, mitä todellinen muutos vaatii ja elämäntilanteesi sallii sinun sitoutua siihen liittyvään työhön.

 • Kehollinen työskentely ja harjoitteet tuntuva sopivilta sinulle.

 • Luotat minuun tarpeeksi, ottaaksesi minut oppaaksi ja kanssakulkijaksi.

 • Coachina uskon itse kaipaamasi muutoksen olevan mahdollinen ja kykenen sitoutumaan työskentelyyn kanssasi.

Tapaamisen aikana syntyy parhaimmillaan molemminpuolinen varmuus siitä, että sinulle merkitsevä muutos on mahdollista saada aikaan yhdessä.  

bottom of page